Doç. Dr. Osman Yıldırım Obezite Cerrahisi

Hakkımda

Doç. Dr. Osman Yıldırım

Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı

Doç. Dr. Osman Yıldırım 10.03.1961 tarihinde Kırşehir Kaman’da doğmuştur. Sırasıyla 1972’de Ankara Hıdırlıktepe İlkokulu’nu, 1975’de Ankara Atıfbey Ortaoku’nu, 1978’de Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi’ni, 1984’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirmiştir.

Mecburi hizmetini 1984 ile 1986 arasında Ünye’de yaptıktan sonra Genel Cerrahi ihtisasını 1986 ile 1990 arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmıştır.

İhtisasını tamamladığı 1990’dan 2014’e kadar aynı hastanede aralıksız olarak sırasıyla uzman doktor, başasistan ve eğitim görevlisi olarak çalışmıştır. Bu arada 2008 yılında doçent olmuştur.

1 Eylül 2015 itibari ile, Ankara Medicana International Hastanesi’nden ayrılmış ve özel muayenehane de hizmet vermektedir. Yabancı dili İngilizcedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yurtdışı Deneyim:

 • Tiroid Cerrahisinde Ultracision Kullanımı Eğitimi Liege, Belçika (2005)
 • Morbid Obezitede Laparoskopik Gastrik Band ve Laparoskopik Gastrik By-pass Eğitimi Salzburg, Avusturya (2007)
 • Laparoskopik Kolon Cerrahisi Eğitimi Milano, İtalya (2012)
 • Laparoskopik Gastrik By-pass ve Redo Cerrahi Eğitimi Brugges, Belçika (2014)

İlgi Alanları:

 • Morbid Obezite Cerrahisi
 • Laparoskopik Reflü Cerrahisi
 • Laparoskopik Splenektomi
 • Laparoskopik Kolesistektomi
 • Sils (Tek delikten) Kolesistektomi
 • Anorektal Bölge Cerrahisi
 • Laparoskopik ve Açık İnguinal ve İnsizyonel Herni Cerrahisi
 • Tiroid Cerrahisi
 • Meme Cerrahisi


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • European Association for Endoscopic Surgery
 • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Ankara Cerrahi Derneği
 • Ankara Meme Hastalıkları Derneği
 • Türk Meme Hastalıkları Derneği 
 • Ankara Tabip Odası
 • Türk Yara Bakımı Derneği

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.    Koçer B., A. Soran, S. Erdoğan, M. Karabeyoğlu, O. Yıldırım, A. Eroğlu,   B. Bozkurt, Ö. Cengiz.  “Expression of MUC5AC in Colorectal Carcinoma and Its Relationship with Prognosis”.  Pathology International, 52, 470–7 (2002).

A2.Cengiz Ö., B. Bozkurt, B. Ünal, O. Yıldırım, M. Karabeyoglu, A. Eroglu, B. Koçer, M. Ulas.  “The relationship between prognostic factors of breast cancer and thyroid disorders in Turkish women”.     Journal of Surgical Oncology 87, 19–25 (2004).

A3. Koçer B., M. Ulaş, Y. Üstündağ, S. Erdoğan, M. Karabeyoğlu, O. Yıldırım, B. Ünal, Ö. Cengiz, A. Soran           “A Confirmatory report for the close interaction of Helicobacter Pylori with gastric epithelial MUC5AC expression”.            Journal of Clinical  Gastroenterology ,38,496-502(2004).    

A4.Unal B, B. Kocer, E. Ozel, B. Altun, B. Bozkurt, O. Yıldırım, M. Dolapci, Ö. Cengiz, “Fournier Gangrene: a review of 26 cases approaches to diagnosis and treatment”.      Saudi Med J. 27(7):1038–43 (2006).

A5.Yıldırım O., C. Solak, B. Koçer, B. Ünal, M. Karabeyoğlu, B. Bozkurt, S. Aksaray, Ö. Cengiz.  “The role of serum inflammatory markers in acute appendicitis and their success in preventing negative laparatomy”. J Investigative Surgery. 19,345–52 (2006).

A6. B. Koçer, S. Sürmeli, C. Solak, B. Ünal, B. Bozkurt, O. Yıldırım, M. Dolapcı, Ö. Cengiz. “Factors effecting mortality and morbidity in patients with peptic ulcer perforation”.  J. Gastroenterology and Hepatology Published article online: 7-Jun-2006, doi: 10.1111/j.1440-1746.2006.04500.x.

A7. Karabeyoğlu M. Ş., E. Canbay, L. Albayrak, O. Yıldırım, B. Ünal, B.Bozkurt, Ö. Cengiz “Concurrent ruptured ovarian follicle and appendicitis”.
Chirurgische Gastroenterologie Interdisziplinär 23,85-87 (2007).

A8.  Yıldırım O.,Ü. Turan, E. Menekşe, B. Ünal, B. Koçer, B. Bozkurt, M. Dolapçı, Ö. Cengiz “Ultrasonic harmonic scalpel in total thyroidectomies”. Advances in Therapy. 25 (3), 260-265 (2008).

A9. Yıldırım O.,E. Menekşe, Ü. Turan, V. Öter, M. Karabeyoğlu, B. Koçer, B. Bozkurt, Ö. Cengiz, A. Soran. “Laparoscopic cholecystectomy in elderly patients”  Bratisl Lek Listy 109 (7), 313-316 (2008)

A10. Yıldırım O., O. B. Namdaroğlu, E. Menekşe, A. L. Albayrak “Giant well-differentiated liposarcoma of retroperitoneum” Bratisl Lek Listy 109 (9), 418-420 (2008)

A11. E. Canbay, B. G. Dedeoğlu, B. Bozkurt, M. Karabeyoğlu, B. Ünal, Yıldırım O.,        Ö. Cengiz, I. Yuluğ “Inhibition of focal adhesion kinase with her-2 targeted antibody pertuzumab(Omnitarg, 2C4) in breast cancer cells. Gene Therapy and Molecular Biology, 12, 293-299 (2008)

A12. B. Ünal, M. Karabeyoğlu, T. Hüner, E. Canbay, A. Eroğlu, Yıldırım O., M. Dolapçı, A. Bilgihan, Ö. Cengiz. “Ethyl pyruvate protects colonic anastomosis from ischemia-reperfusion injury” Surgical innovation 16 (1), 21-25 (2009).

A13. Yıldırım O., F. Ayser, S. Arıkan, Ü. Turan, E. Menekşe, B. Ünal, M. Dolapçı, Ö. Cengiz “The comparison of pulmonary functions in open versus laparoscopic cholecystectomy” J Pak Med Assoc 59 (4) 201-204 (2009).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1.    Yetkiner M., B. Bozkurt, O. Yıldırım, A. Bilgin, Ö. Cengiz, F. Coşkun. Liver cyst hydatitosis. Uluslararası Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Haziran 1997, İstanbul , Türkiye. Endoskopi  8: 93, 1997.

B2.    Yıldırım O., F. Coşkun, M. Koç, Ö. Cengiz, A. Bilgin, M. Karabeyoğlu. Laparoscopic  cholecystectomy results  of 158 cases. Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery , 17-21 June, 1997,İstanbul,Turkey. Surgical  Endoscopy , 11: 581,1997.

B3.     Yıldırım O., B. Koçer, M. Kılıç, F. Coşkun, M. Karabeyoğlu, Ö. Cengiz, M. Koç, T. Ertan, G. Kıyak. Prosthetic repair of  incisional hernias. Eurosurgery’98, 17-20 June 1998, Budapest, Hungary. The British Journal of  Surgery   suppl. 85: 16, 1998.

B4.    Eroğlu A., A. Soran, A. P. Düzgün, Ş. M. Karabeyoğlu, M. Moran, O. Yıldırım. 70 Yaş  ve üzeri hastalarda cerrahi yaklaşım. Eurosurgery 2000, Abstact Number 64, 20-24 June 2000, İstanbul ,Türkiye.

B5.    Soran A., B. Koçer, S. Erdoğan, O. Yıldırım, Ö. Cengiz. Muc 2 Gene  expression in colorectal cancer. Eurosurgery 2000,Abstract Number 133: 20-24 June 2000, İstanbul ,Türkiye.

B6.     Bozkurt B., M. Ulaş, O. Yıldırım, T. Ertan, Ö. Cengiz. “Relationship between thyroid disorders and breast cancer: Preliminary report of a prospective study”. Eurosurgery 2000, Abstract Number 226; 20-24 June 2000, Istanbul, Turkey.

B7.    Soran A., İ. Renkliçay, B. Koçer, M. Ulaş, O. Yıldırım, A. Eroğlu, Ö. Cengiz. “Is the guality of life superior after tension free  herniorrhaphy?”. 4 th Annual Meeting European Society of Surgery, PP 351, Krakow, Poland, December  rd-6th 2000.     

B8.     Erel S., M. Karabeyoğlu, O. Yıldırım, A. Eroğlu, B. Bozkurt, A. Soran, Ö. Cengiz. “Non-Surgical approach: Our experience in patients with acute pancreatitis (AP)”. 39th World Congress of Surgery Centennial Congress ISW 2001, August 26-30 2001, Brussels, Belgium.

B9.    Koçer B., B.Bozkurt, B. Ünal, O.Yıldırım, M. Karabeyoğlu, A Eroğlu, Ö. Cengiz. “Kolorektal kanserli hastalarımızda nüks ve sağkalımı etkileyen faktörler”. Joint Meeting of M.S. C.P and T.A.C.S and 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, PP37, Antalya, 9–13 September 2001.

B10.    Koçer B, B. Bozkurt, B. Ünal, M. Karabeyoğlu, O. Yıldırım, A.Eroğlu, Ö. Cengiz.   “60 yaşın üzerindeki kolorektal kanserli hastalarda klinikopatolojik parametreler ve prognoz farklılık gösteriyor mu?”. Joint Meeting of M.S.C.P and T.A.C.S and 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, PP54, Antalya, 9-13 September 2001.

B11.    Bozkurt B., B. Koçer, A. Eroglu, O. Yıldırım, M. Karabeyoglu, Ö. Cengiz.   “Hemostatix Tm or cold scalpel: Is there any effect on breast surgery related axillary drainage and/ or seroma formation”.   1st Congress of The World Society for Breast Health, The Breast Journal, 7, Suppl. Sep-Oct, PP22, İstanbul, September 22–26,  2001, Istanbul.

B12.    Bozkurt B., B. Ünal, O. Yıldırım, M. Karabeyoğlu, A. Eroğlu, B.Koçer, Ö. Cengiz. “The relationships between thyroid disorders and breast cancer”. Eurosurgery 2002, Lisboa, 5-7 June 2002.

B13.    Koçer B., G.Kıyak, S. Erdogan, B. Bozkurt, M. Karabeyoğlu, O. Yıldırım, C. Solak, Ö. Cengiz, A. Soran.  “MUC1, MUC2 and MUC5AC expression in Gastric Carcinomas: Its  Relationship with Prognosis”. 12th World Congress of International Association of Surgeon & Gastroenterologist, Hepatogastroenterology, 49, Suppl. II, OP153, İstanbul, October 30th- November 2nd, 2002.

 B14.    Erel S., B. Koçer, M. Karabeyoğlu, O. Yıldırım, A. Eroğlu, B. Bozkurt, A. Soran,  Ö. Cengiz.  “Our Approach to pancreatic pseudocysts”.  12th World Congress of International Association of Surgeon&Gastroenterologist, Hepatogastroenterology, 49, Suppl. II, PP401,  İstanbul, October 30th-November 2nd, 2002.

B15.    Soran A., S. Erel, B. Koçer, O. Yıldırım, M. Karabeyoğlu, Ö. Cengiz. “Is Scoring system a predictive factor for hospitalization stay length of patients with acute pancreatitis (AP)?.SMS’s 96th Annual Scientific Assembly, Southern Medical Journal, 95, Supp 2, S4-E Washington, USA, November 13-16, 2002.

B16.    Erel S., B. Koçer, O. Yıldırım, B. Bozkurt, M. Karabeyoğlu, A. Eroğlu, B. Ünal, Ö. Cengiz. “Nonoperative treatment of traumatic pancreatic pseudocyst: Unusual soccer injury”. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 5 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, OP410, İstanbul, 1 Ekim 2002.

B17.    Kocer B, C. Solak, E. Özel, B. Bozkurt, B. Ünal, O. Yıldırım, Ö. Cengiz.   “Predicting mortality and morbidity of patients operated for perforated peptic ulcers”.  14th World Congress of the International Association Surgical Gastroenterology, OP29.8, Zurich, September 9–12, 2004.

B18.     Bozkurt B, B. Ozdemir, B. Koçer, B. Ünal, O. Yıldırım, Ö.Cengiz.                            “The operative approach in trauma injuries of duodenum”.                                        14th World Congress of the International Association Surgical Gastroenterology, OP29.5, Zurich, September 9–12, 2004.

B19.     Yıldırım O., C. Solak, B. Koçer, B. Ünal, B. Bozkurt, S. Aksaray,  Ö. Cengiz.   “The role of serum inflammatory markers in acute appendicitis and success at preventing negative laparotomy”.                                                
14th World Congress of the International Association Surgical Gastroenterology, P34, Zurich, September 9–12, 2004.

B20.    Ünal B, B. Koçer, B.Bozkurt, O. Yıldırım, E. Ozel, B. Altun, M. Dolapcı, Ö. Cengiz. “Fournier Gangrene: A review of 26 cases approaches to diagnosis and treatment”. International Surgical Week, PP2877, Durban, South Africa, 21–25 August 2005.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

C1.    Mutlu S. B.,  E. Sipahioğlu,  C. Dener,  O. Yıldırım,  K. Uğur Meme kanserinin teşhisinde İİAS’nin tanısal doğruluğu Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi 32 : 27 –30, 1992

C2.    Yılmaz S.,  H. Özel, O. Yıldırım, V. Kırımlıoğlu, C. Dener,  E. Sipahioğlu,  K. Uğur Postoperatif ventral hernilerde prostetik onarım
Gastroentoroloji  5: 344 – 347 , 1994.

C3.    Coskun F., A. Bilgin,  M. Karabeyoğlu,  O. Yıldırım,  A. Eroğlu Pilonidal  sinüsün geliştirilmiş  flep disseksiyonu yöntemi ile tedavisi
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri , 16:72 – 76 , 1996.

C4.    Soran A., A. F. Bulut,  O. Yıldırım, Ö. Cengiz Meme  kanseri nedeniyle opere edilen  hastalarda yaşam kalitesinin  SF – 36 skalası ile  belirlenmesi   Ulusal Cerrahi Dergisi 16: 109 – 115, 2000.

C5.    Yıldırım O.,  A. Soran, M. Karabeyoğlu, S. Erdoğan, F. Coşkun, Ö. Cengiz  Primer tiroid lenfoması : Olgu sunumu  İnsizyon  3: 168 – 170 , 2000.

C6.    Soran A.,  A. Eroğlu,  M. Karabeyoğlu,  O. Yıldırım,  M. Ulaş, Ö. Cengiz  Toksik guatrlı hastaya cerrahi yaklaşım İnsizyon  3 : 212 – 215, 2000.

C7.    Yıldırım O., A. Soran, G. Kıyak, M. Karabeyoğlu, B. Koçer, Ö. Cengiz Ender görülen bir anomali : Umbilikal abse olarak ortaya çıkan urakal sinüs Klinik Bilimler  & Doktor  6 : 344 – 345 , 2000.

C8.     Yıldırım O., A. Soran, G. Kıyak, M. Kocabeyoğlu, S. Erel, B. Şahin Hepatic segmentectomy for hepatolithiasis : Case–Report and review of the literature Turk   J   Gastroenterol     11 : 170 – 173 , 2000. 

C9.    Karabeyoğlu M., A. Soran, N. Sarıoğlu , O. Yıldırım, A. Eroğlu,  F. Coskun, Ö. Cengiz Prostasiklin analoğu olan ileoprost’un  postoperatif  peritoneal  adhezyonlar  ve  yara iyileşmesi    üzerine etkisi Türkiye Klinikleri   J   Gastroenterohepatoloji  11:75 – 83, 2000.

C10.    Bozkurt B., B.Sülü, B. Ünal, B. Koçer, O. Yıldırım, M. Karabeyoğlu, A. Eroğlu, Ö. Cengiz. “Erken evre meme kanserli hastaların SF–36 ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesi: Ameliyat tipi yaşam kalitesinin etkiliyor mu?”,  Klinik ve Bilimler & Doktor (Journal of Clinical Sciences & Doktor) 10, 286–291 (2004).

C11.    Koçer B., B. Ünal, S. Aydın, B. Bozkurt, O. Yıldırım, A. Eroğlu, M. Karabeyoğlu, Ö. Cengiz.     “Yaşlı hastalarda gözlenen tiroid patolojileri, cerrahi prosedür seçimi ve komplikasyon oranları”.     Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık, 16, 41–47 (2005)

C12.    Karabeyoğlu M., B. Ünal, B. Koçer, B. Bozkurt, O. Yıldırım, A.Eroğlu, M. Dolapçı, Ö. Cengiz.  “Hipertiroidi nedeni ile ameliyat edilen hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi: Ameliyat tipi yaşam kalitesini etkiliyor mu?”.  Ankara Cerrahi Dergisi, 7, 87–92,  (2005).

C13.    Ünal B., A. Eroğlu, B. Bozkurt, B. Koçer, O. Yıldırım, M. Karabeyoğlu, M. Arkçı, M. Dolapçı, Ö. Cengiz.  “Meme kanseri hastalarında preoperatif serum CA15–3 ve CEA konsantrasyonlarının konvansiyonel prognostik kriterler üzerine etkisi”.     Ankara Cerrahi Dergisi, 7, 79–86, (2005).

C14.    Ünal B., M. Karabeyoğlu, D. Ünal, B. Bozkurt, O. Yıldırım, B. Koçer, M. Dolapçı, Ö. Cengiz “Quality of life in patients undergoing inguinal hernia repair: Non-mesh suture repair vs. Lichtentein procedure”  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 60 (3), 134-136, (2007)

C15.    Yıldırım O., Ü. Turan, B. Ünal, E. Menekşe “İlginç bir diafragma yaralanması: Olgu sunumu” Ulusal Cerrahi Dergisi. 24 (1), 42-45 (2008).

C16.    Yıldırım O., O. B. Namdaroğlu, B. Ünal “Diyabetik ayak tedavisinde temel prensipler”. Diabet Bilimi Dergisi. 6 (2), 58-64 (2008).

C17.  Yıldırım O., Ü. Turan, b. Ünal, V. Kırımlıoğlu. “Sakrokoksigeal pilonidal sinüs” İnönü Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi. 15 (4), 299-305 (2008)

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1.    Özel H., S. Yılmaz, O. Yıldırım, İ. Kayabalı. “Ekstrahepatik lokalizasyon abdominal hidatidoziste cerrahi tedavi sonuçları”.   Ulusal Cerrahi Kongresi ’94 , 9-13 Haziran 1994,İstanbul, Türkiye.

D2.    Bozkurt B., A. Bilgin, A. Eroğlu, O. Yıldırım , Ö. Cengiz. “Appendiks karsinoid  tümörleri”. XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, 6-9 Kasım 1994,Antalya,Türkiye.

D3.    Eroğlu A., T. Oruç, T. Bulut, O. Yıldırım , Ö. Cengiz.   “Meme kanseri tedavisinde tamoxifenin serum lipid profiline etkisi”. XI. Ulusal Kanser Kongresi, 1995, Antalya, Türkiye. Türk Onkoloji Dergisi 10 :57,1995.

D4.    Bozkurt B, A. Eroğlu, O. Yıldırım, A. Bilgin,  M. Koç, Ö. Cengiz. “Appendikste karsinoid tümör olgularımız ve tedavi yaklaşımımız”. XI. Ulusal Kanser Kongresi,  1995, Antalya, Türkiye. Türk Onkoloji Dergisi 10 :88,1995.

D5.    Yıldırım O., M. Karabeyoğlu, M. Yetkiner, O. Kocamış, F. Coşkun. “Travmalı hastaya yaklaşımda parasentez, peritoneal lavaj ve USG ‘nin yeri”. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,  19-23 Eylül 1995, İstanbul, Türkiye.

D6.    Sarıoğlu H., O. Yıldırım, M. Kılıç, T. Bulut. “Travmatik aksesuar dalak ruptürü”. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23 Eylül 1995, İstanbul, Türkiye.

D7.    Karabeyoğlu M., O. Yıldırım, O. Kocamış, M. Yetkiner, Ö Cengiz. “İnkarsere inguinal ve femoral hernilere yaklaşım”. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23 Eylül 1995, İstanbul, Türkiye.

D8.      Kavurmacı M., F. Coşkun, A. Bilgin, S. Aksaray,Ö. Cengiz, O. Yıldırım. “Winstar-Albino sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan kolon  obstrüksiyonlarında  operatif dekompresyon işleminin bakteriyemi üzerine etkisi”. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs, 1996, Antalya, Türkiye.

D9.      Karabeyoğlu M., H. Sarıoğlu, O. Yıldırım, A. Bilgin, Ö. Cengiz. “Meme başı akıntıları”. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs, 1996, Antalya, Türkiye.

D10.    Yıldırım O., M. Yetkiner, M. Kılıç, M. Karabeyoğlu, F. Coşkun, M. Koç. “Nadir  görülen bir anomali : Umbilikal abse olarak ortaya çıkan urakal sinüs”. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs, 1996, Antalya, Türkiye.

D11.      Yıldırım O., O. Kocamış, M. Yetkiner, B. Koçer, F. Coşkun, Ö. Cengiz. “Akut kolesistitlerde erken cerrahi girişim”. Ulusal Cerrahi Kongresi, SB112,15-19 Mayıs, 1996, Antalya, Türkiye.

D12.    Yıldırım O., F. Coşkun, M. Karabeyoğlu, M. Kılıç, M. Koç, M. Kılıçlar. “Primer tiroid lenfoması”. Ulusal Cerrahi Kongresi’98 ,6-10 Mayıs 1998, İzmir ,Türkiye.

D13.    Coşkun F., Ö. Cengiz, A. Bilgin, O. Yıldırım, O. Kocamış, G.Kıyak. “İntestinal obstrüksiyonlarda dekompresyon işleminin bakteriyel translokasyona ve bakteriyemiye etkisi”. Ulusal Cerrahi Kongresi’98 , 6-10 Mayıs 1998, İzmir ,Türkiye.

D14.    Soran A., S. Erel, O. Yıldırım, M. Karabeyoğlu, Ö. Cengiz   “Akut pankretite yaklaşımımız değişiyor mu?”. Hepato Pankreato Bilier Cerrrahi Kongresi,8-9 Haziran 1999,Antalya,Türkiye.

D15.    Soran A., B. Koçer, M. Karabeyoğlu, O. Yıldırım, F. Coşkun, Ö. Cengiz. “Kolorektal kanserli hastalarda preoperatif CEA değerinin hastalığın evresi, lenf  nodu tutulumu ve tümör çapı ile korelasyonu”. VIII.Ulusal  Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,13-16 Eylül 1999,Antalya,Türkiye.

D16.     Soran A.,B. Koçer,  O. Yıldırım, M. Karabeyoğlu, Ö. Cengiz. “Kolorektal kanserde MUC2 ve MUC5  gen ekspresyonunun önemi”. Ankara Cerrahi Derneği 5. Bilimsel Toplantısı,26 Şubat 2000, Ankara,Türkiye.

D17.     Soran A.,B. Koçer, M. Karabeyoğlu, O. Yıldırım,  Ö. Cengiz. “Kolorektal kanserde musin  gen ekspresyonu ve önemi”. Türk Gastroenteroloji Derneği Ankara Şubesi 3. Bilimsel Toplantısı, 2000, Ankara,  Türkiye.

D18.    Soran A., A.F. Bulut, O. Yıldırım, M. Karabeyoğlu, Ö. Cengiz. “Meme kanseri nedeniyle opere edilen hastalarda yaşam kalitesinin  SF_36 skalası İle belirlenmesi”. V. Ege Onkoloji Günleri ,Meme Kanserleri Sempozyumu,7-8 Nisan 2000, İzmir,Türkiye.

D19.    Bozkurt B., B. Koçer, A. Eroğlu, O. Yıldırım, M. Karabeyoğlu, Ö. Cengiz. “Kullanılan dren tipi meme kanseri cerrahisi sonrası aksiler drenaj miktarı üzerine etkili midir?”.  VI. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Meme Hastalıkları Dergisi (özel sayısı) 8, P–58, İstanbul,  22–26 Eylül 2001.

D20.     Ulaş M., Y. Üstündağ, B. Koçer, S. Erdoğan, M. Karabeyoğlu, B. Bozkurt, O. Yıldırım, A. Soran, Ö. Cengiz.
“Helikobakter Pilori enfeksiyonunda musin gen ekspresiyonun önemi; MUC1, MUC2 ve MUC5AC ekspresiyonlarının incelenmesi”.
Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, The Turkish Journal of Gastroenterology 12, Suppl. 1, SB5, Kuşadası, Kasım 2001.

D21.    Yıldırım O., İ. Yılmaz, B. Koçer, B. Bozkurt, S. Erel, B. Ünal.  “Pilonidal sinüs cerrahi tedavisinde kullanılan kapalı tekniklerin sonuçlarının karşılaştırılması”. Ulusal Cerrahi Kongresi, SB180, Antalya, 15–19 Haziran 2002.

D22.     Bozkurt B.,S. Aydın, B. Koçer, O. Yıldırım, M. Karabeyoğlu, Ö. Cengiz.  “Meme kanserli hastalarımızda lokal nüks ve uzak metastaza etkili faktörler”.  Ulusal Cerrahi Kongresi, SB003, Antalya, 15–19 Haziran 2002.

D23.    Yıldırım O., D. Şimşek, E. Mert, S. Erel, B. Koçer, B. Bozkurt, B. Ünal, M.Karabeyoğlu. “İlginç bir diafragma rüptürü olgusu”. 4. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1 Ekim 2002.

D24.     Karabeyoğlu M., B. Koçer, İ. Karaçay, O. Yıldırım, B. Bozkurt, A. Soran, Ö. Cengiz. “İnguinal Herni onarımında farklı operasyon teknikleri yaşam kalitesinde farklılık yaratıyor mu?“.   Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2002.

D25.     Bozkurt B., B. Sülü, B. Ünal, B. Koçer, O. Yıldırım, M. Karabeyoğlu, A. Eroğlu ”Erken Evre Kanserli Hastaların SF-36 ile Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Ameliyat Tipi Yaşam Kalitesini Etkiliyor mu?”.   VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,  SB17Antalya, 16-19 Ekim 2003.

D26.    Karabeyoğlu M., O. Yıldırım, B. Koçer, B. Bozkurt, B. Ünal, A. Eroğlu, S. Aydın, Ö. Cengiz. “Hipertiroidinin cerrahi tedavisinde farklı yöntemlerin yaşam kalitesi üzerine etkileri”.          Ulusal Cerrahi Kongresi, SB274, Antalya, 26–30 Mayıs 2004.

D27.    Yılmazer M., O. Yıldırım, A. Balkanlı, B. Bozkurt, B. Koçer, B. Ünal, M. Karabeyoglu, Ö. Cengiz, N. Aslan, M. Tümöz.  “Meme CA tanısı almış hastalardaki psikiyatrik semptomların değerlendirmesi”.                 Ulusal Cerrahi Kongresi, SB–108, Antalya,26–30 Mayıs 2004.

D28.     Bozkurt B., B. Altun, B. Koçer, B. Ünal, O. Yıldırım, Ö. Cengiz. “Penetran duodenum yaralanmalarında morbidite ve mortalite”. Ulusal Cerrahi Kongresi, P–50, Antalya, 26–30 Mayıs 2004.

D29.    Koçer B., B. Ünal, S. Aydın, A. Eroğlu, O. Yıldırım, Ö. Cengiz  “Yaşlı hastalarda gözlenen tiroid patolojileri cerrahi procedür seçimi ve postoperatif komplikasyon oranları”.  Ulusal Cerrahi Kongresi, P-307, Antalya, 26-30 Mayıs 2004.

D30.    Ünal B., B. Koçer, S. Aydın, O. Yıldırım, A. Eroğlu, Ö. Cengiz. “Tiroid hastalıklarında cerrahi: 721 vakanın analizi ve komplikasyonları etkileyen faktörler”. Ulusal Cerrahi kongresi, P-308, Antalya, 26-30 Mayıs 2004

D31.  Yıldırım O., B. Kocer, Ü. Turan, B. Ünal, B. Bozkurt, Ö. Cengiz, A. Eroglu, M. Dolapcı. “Total tiroidektomilerde ultrasonik disektor teknigi ile konvansiyonel tekniğin karşılaştırılması”. Ulusal Cerrahi Kongresi, SB- 209, Antalya, 24–28 Mayıs 2006. ,

D32.    Ünal B, M. Karabeyoglu, B. Kocer, B. Bozkurt, O. Yıldırım, A. Eroğlu, U. Aydın, B. Özlu, Ö. Cengiz.  “Hipertiroidi nedeni ile opere edilen hastalarda erken dönem komplikasyonları etkileyen faktörler”.  Ulusal Cerrahi Kongresi, P–485, Antalya, 26–28 Mayıs 2006.

D33.     Ünal B., B. Bozkurt, B. Kocer, M. Karabeyoğlu, O. Yıldırım, E. Özel, B. Özlu, M. Dolapçı, Ö.Cengiz. “Hipokalsemi icin risk faktorleri; 887 tiroidektomi olgusunun analizi”.Ulusal Cerrahi Kongresi, P- 451, Antalya, 24–28 Mayıs 2006.

D34.    Yıldırım O, B. Koçer, B. Ünal, B. Bozkurt, M. Karabeyoğlu, Ö. Cengiz, M. Dolapçı, Ü. Turan. “Açık ve Laparoskopik Kolesistektomilerde solunum fonksiyonlarının karşılaştırılması”. Ulusal Cerrahi Kongresi, P–336, Antalya, 26–28 Mayıs 2006.

D35.    Bozkurt B., B. Gür, E. Canbay, M. Karabeyoğlu, B. Ünal, O. Yıldırım, Ö. Cengiz,  I. G. Yuluğ “Meme Kanseri Hücrelerinde HER–2 antikoru pertuzumab (2C4) ile fokal adezyon kinaz inhibisyonu”. Ulusal Cerrahi Kongresi, S–194, Antalya, 4–28 Mayıs.2006.

Bilgi Almak İster misiniz?